W domu

Czerpnia i wyrzutnia powietrza – gdzie je umieścić?

Czerpnia i wyrzutnia powietrza – gdzie je umieścić?

Prawidłowe umiejscowienie czerpni i wyrzutni powietrza jest kluczowe dla efektywności systemu wentylacji mechanicznej. Te elementy odpowiadają za pobieranie świeżego powietrza z zewnątrz oraz usuwanie zużytego powietrza z wnętrza budynku. Aby system działał sprawnie i efektywnie, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad dotyczących ich lokalizacji.

Lokalizacja czerpni powietrza

Czerpnie powietrza powinny być umieszczone w miejscach, które gwarantują dostęp do czystego powietrza. Najlepiej, aby czerpnia była zlokalizowana na ścianie zacienionej, np. północnej, co zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się powietrza latem. Unikaj umieszczania czerpni w pobliżu kominów, wywiewek kanalizacyjnych oraz ruchliwych ulic, aby zapobiec zasysaniu zanieczyszczonego powietrza.

Minimalna wysokość czerpni nad poziomem terenu to 2 metry. Wysokie umieszczenie czerpni chroni przed zasysaniem zanieczyszczeń znajdujących się blisko gruntu.

Lokalizacja wyrzutni powietrza

Wyrzutnie powietrza powinny być zlokalizowane w miejscach, które zapewniają bezpieczne i skuteczne usuwanie zużytego powietrza. Wyrzutnia powinna być oddalona od okien, tarasów, balkonów oraz wejścia do budynku, aby zapobiec nawiewaniu zużytego powietrza z powrotem do wnętrza. Minimalna odległość między czerpnią a wyrzutnią umieszczonymi na jednej ścianie budynku to 1,5 metra.

W przypadku montażu wyrzutni na dachu, należy zachować minimalną odległość 3 metrów od krawędzi dachu oraz okien w połaci dachu lub ścianie ponad dachem.

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi

Zarówno czerpnie powietrza, jak i wyrzutnie powietrza muszą być chronione przed opadami atmosferycznymi. Otwory w tych elementach powinny być osłonięte siatką, aby zapobiec dostawaniu się owadów do systemu wentylacyjnego. Siatka nie powinna mieć zbyt drobnych oczek, aby nie zwiększać oporów przepływu powietrza.

Krótkie przewody wentylacyjne

Przewody dostarczające świeże powietrze do centrali wentylacyjnej oraz te usuwające zużyte powietrze powinny być jak najkrótsze. Krótkie przewody minimalizują opory powietrza i zmniejszają zużycie energii elektrycznej przez system wentylacyjny.

Wybór odpowiedniego miejsca dla czerpni i wyrzutni powietrza jest kluczowy dla zapewnienia skutecznej wentylacji mechanicznej. Stosowanie się do zasad dotyczących lokalizacji, wysokości montażu, odległości od innych elementów budynku oraz ochrony przed warunkami atmosferycznymi pozwoli na efektywne działanie systemu. Prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany system wentylacyjny przyczyni się do poprawy jakości powietrza w budynku i komfortu jego użytkowników.