Projekt Prince na Pompy Ciepła

Bez kategorii

Ostatni model, który dla odmiany występuje w PRINCE2:2009, to model, który łączy w sobie również korzyści biznesowe oraz zasadę zarządzania z wykorzystaniem tolerancji i delegowania odpowiedzialności w określonym zakresie. Wyobraźmy sobie zawody łuczników, wśród których jest Robin Hood. Jak na takiego bohatera przystało, jest w stanie trafić dokładnie w strzałę przeciwnika i to przy wietrznej pogodzie, nie wspominając, że i jego przeciwnik w zawodach trafił dokładnie w sam środek środka. Ilu Robin Hoodów jest wśród menedżerów projektów?

Dlatego już na poziomie wstępnego planowania projektu pomp ciepła ze strony pompyslask.pl powinno dawać się tolerancję na parametry projektowe, jak również uwzględniać pożądane korzyści biznesowe wraz z zakładanym poziomem tolerancji. Model, który taki stan rzeczy opisuje składa się z sześciu osi, na każdej z których jest kolejno: czas, koszt, jakość, zakres, ryzyko oraz korzyści. W samym środku układu znajduje się cel, a poziomy tolerancji są odkładane w kierunku zewnętrznym od środka. Połączenie poziomów tolerancji daje cel projektowy znacznie większy niż punk. Daje to możliwość odciążenia kolejnych poziomów zarządczych, gdyż wszystko co się mieści w poziomach tolerancji jest akceptowalne przez kierownictwo organizacji:

Takie podejście jest najbardziej elastycznym podejściem do zarządzania parametrami projektowymi pomp ciepła. Rzecz jasna, zupełnie odchodząc od PRINCE2:2009, można dowolnie redukować te osie, przechodząc przez pięć, cztery, aż do trzech parametrów projektowych po kolei opisywanych. Daje to elastyczne i dobitne wyobrażenie co do tego czym możemy zarządzać w projekcie i w jaki sposób. Każdy z opisanych tu 4 modeli „rzeczy do przypilnowania w projekcie” jest tak samo dobry. Rzecz jasna, im więcej uwzględniamy w naszym sposobie myślenia, tym lepiej zbliżamy się do rzeczywistości. Są to proste i dobitne angielskie modele, które występują w każdej metodyce, czy to zwinne czy to „ciężkie”. Jednak chciałbym ostrzec przed nieuporządkowanym myśleniem, które może obrazować ten rysunek, w którym bezskutecznie próbujemy połączyć tylko dwa parametry projektowe, poniekąd z natury skomplikowanej rzeczywistości: